Polecane

Obiekty dnia

Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/infokarkonosze.pl/public_html/engine/main_model.php, linia: 85
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, m.city_seo, m.id city_id, a.nazwa alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id WHERE o.status > 0 AND o.typ_konta IN (1, 2, 3) AND ( o.miasto1 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) OR o.miasto2 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) OR o.miasto3 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) ) GROUP BY o.id ORDER BY RAND()
Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/infokarkonosze.pl/public_html/engine/driver/mysql.php, linia: 67
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, m.city_seo, m.id city_id, a.nazwa alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id WHERE o.status > 0 AND o.typ_konta IN (1, 2, 3) AND ( o.miasto1 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) OR o.miasto2 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) OR o.miasto3 IN (12,13,14,15,17,18,19,25,46,81,83,84,85,2553,2558,2690,2705,2843) ) GROUP BY o.id ORDER BY RAND()